post

Anmäl dig som utställare

Här kan du anmäla dig som utställare. Kostnad för en plats är 300 kr. Då våra bord är smala kommer en plats att innefatta 2 bord för att få en djupare utställnings yta.  Om det är möjligt kan vi erbjuda fler bord, mer info kommer.

Mässan kommer att vara öppen för besökare mellan kl 11-16 och vi öppnar för utställarna kl 9.00. Det är ni utställare som får ställa fram borden på utplacerade platser.
Lokalen har plats för ca: 200 personer i taget.

Vi kommer att fakturera avgiften på 300kr när vi har mottagit din anmälan.